Jogi nyilatkozat

Tájékoztató a www.ingatlanhirdeto.com weboldalon, továbbiakban: honlap-on szereplő  információk jogi vonzatáról. A honlap tartalma eltérő  megjelölés hiányában a honlap tulajdonosának Cashbank & Credit Consulting Kft. Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Tompa Mihály u. 1-3. (továbbiakban: tulajdonos) szellemi alkotása, mely így csak a vonatkozó törvényi korlátok között használható fel. A honlap információi kizárólag a forrás megjelölésével alkalmazhatóak, publikálhatók.

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció, stb.) csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A tulajdonos engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) on-line vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos. Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. A honlap tartalmának szerzői joga (különös tekintettel a kép és videó elemekre, feltöltött dokumentumokra) a tulajdonost illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.

Minden e korlátokat átlépő  felhasználáshoz az adott szerző  hozzájárulása szükséges.

A honlap tartalma nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, közokiratnak, vagy jogi tanácsadásnak, azt a tulajdonos kizárólag tájékoztató jellegűnek tekinti.

A honlapon található külső  hivatkozások (linkek) követésével letöltött tartalom nem áll a tulajdonos befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a tulajdonos törli vagy módosítja.

A honlap a tulajdonos által létrehozott levelező  listákon, látogatók által feltölthető  megjegyzésekben, hozzászólásokban megjelenő  tartalom tekintetében a tulajdonos minden felelősséget kizár. Amennyiben látogatóként írásos anyagot bocsát a rendelkezésünkre (bármely szerverünkre küldött e-mail-ben vagy honlapon keresztül), Ön elismeri, hogy az, alkalmas a nyilvánosságra hozatalra, és hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonos - felelősségvállalása nélkül - közzéteheti, tartalmát (részben vagy egészben) felhasználhatja. A honlapon található tartalmak letöltéséből eredő  bármilyen kár megtérítését a tulajdonosa egyaránt kizárja.

Az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a tulajdonos minden kártérítési felelősséget kizár, arra tekintettel, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető  hálózat.

A tulajdonos nem vállal felelősséget semmiféle kárért és különösen a tulajdonos nem tehet  felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek a honlapon található információból fakadnak, illetve azokkal kapcsolatosak.

A felhasználási feltételek módosulása esetén, annak hatálybalépése előtt huszonnégy órával, e változásokat a tulajdonos a honlapon közzéteszi.

Hitel és jelzáloghitel közvetítésben együttműködő partnerünk a C&I Hitelnet Kft. (C&I Hitelnet Kft. 9721 Gencsapáti Deák Ferenc u 65.) A honlapon található hitelkalkulátor üzemeltetője a hitelnet.hu.